HVAC UVC

Pandemija virusa Covid 19 zauvek je promenila naše  živote. Jasno nam je da neke stvari više nikad neće biti iste i da će borba protiv virusa postati naša svakodnevica. Usled sve učestalijih pandemija na planeti Zemlji i novo nastalih bioloških rizika po zdravlje i živote ljudi, kao i najava naučnika  da će ovaj virus zameniti u budućnosti neki drugi, i da se oni najbolje prenose vazduhom, govori u prilog činjenici da je neophodno da svaki sistem klimatizacije i ventilacije poseduje aktivnu odbranu od virusa i bakterija.  

Iz tog razloga, inovativni tim  Eko-dim & AT&TC  Propokan Pro Group patentirao je uređaj za borbu protiv virusa Covid 19.  Tako je nastao 100% domaći made in Srbija proizvod HVAC UVC kanal namenjen za uništavanje virusa i bakterija u sistemima ventilacije  i klimatizacije.

Naš HVAC UVC KANAL je u  skladu sa standardom ISO 15714:2019 ( Metode procene potrebne doze UVC zračenja za uništavanje mikroorganizmima u vazduhu koji prolaze kroz UVGI uređaje koji zrače u kanalu). Pored toga, ovaj uređaj je i u skladu sa Sanitarnim i epidemiološkim standardima Ruske federacije ( Upotreba UV baktericidnog zračenja za dezinfekciju vazduha" - Р 3.5.1904-04).

HVAC UVC sistem - modul za kanale i klima komore omogućava jednostavnu ugradnju UVC tehnologije u kanale za ventilaciju i klimatizaciju, kao i u klima komore. Montažni ram pričvršćen je za unutrašnje površine kanala ili klima komore.
Protok vazduha i drugi bitni parametri utiču na efikasnost sistema. Pomoću softverski zasnovanog proračuna određuje se broj potrebnih modula i tip modula potrebnih za efikasnu sterilizaciju vazduha. Različite vrste izvora UVC zračenja omogućavaju visok stepen fleksibilnosti i prilagođavanja u svim uslovima upotrebe.

HVAC UVC moduli su dizajnirani za ugradnju u nove sisteme kanala za klimatizaciju i ventilaciju ili klima komore, a takođe i za naknadnu ugradnju u postojeće sisteme kanala i klima komore.

  • Jednostavna montaža, održavanje i kontrola rada sistema
  • Mogućnost daljinske kontrole rada sistema preko WiFi kamera
  • Dokazana tehnologija za dugotrajnu upotrebu
     

HVAC UVC KANAL za sterilizaciju vazduha
 

Tip: HVAC UVC modul
Radna temperatura: -10 °C - +50 °C
Potrošnja el. energije: 60W - 1.440W
UVC snaga [235.7 nm]: 19W - 456W
Mrežni napon: 220V (50Hz)
Jačina el. struje: 0,8A - 19,2A
Dužina:  600mm
Težina: 0,5kg - 12kg
Preporučeno vreme rada: 8.000h
Garancija: 2 godine

Ukoliko želite da i u Vaš sistem ventilacije i klimatizacije nadogradite UVC modul pozovite nas. Naš stručan tim će na licu mesta sagledati Vaš sistem i predložiti rešenje sa optimalnim brojem modula za sterilizaciju vazduha.

 

Eko-dim Info

Dimničari ne samo da su u godini jubileja jubileja trebali da vredno rade, već su imali i obavezu da iznova skreću pažnju svojim sugrađanima o rizicima od požara i nužnošću vođenja računa o higijeni dimnjaka...

Sertifikati

Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj je profesionalnosti...

Problemi i saveti

Brojni su problemi zbog kojih dimnjak i ložište ne rade ispravno. Ponekad su oni banalni i lako se mogu odkloniti ali u nekim slučajevima oni mogu biti veoma ozbiljni a njihovo rešavanje prestavlja ozbiljnu intervenciju...

Bezbednost

U Srbiji ljudi ne pridaju puno pažnje održavanju dimnjaka i ložišta. Pozivaju nas tek kad nešto nije u redu. Često dobijamo pozive od ljudi koji su sami pokušali da reše problem svog dimnjaka i time napravili još veći problem...