Opšti uslovi i bezbednost

Da li prihvatate rizik od izbijanja požara ili redovno pozivate dimničara?

U Srbiji ljudi ne pridaju puno pažnje održavanju dimnjaka i ložišta. Pozivaju nas tek kad nešto nije u redu. Često dobijamo pozive od ljudi koji su sami pokušali da reše problem svog dimnjaka i time napravili još veći problem i, samim tim, povećali rizik od izbijanja požara. Iako biste pomislili da je razlog ove nemarnosti kod svakoga drugačiji, mogu se izdvojiti tri osnovna:

  1. nerazumevanje potreba,
  2. zanemarivanje rizika i
  3. finansijski razlog.

Posavetujte se sa profesionalcem!

Kako bi Vaše ložište i dimnjak pravilno funkcionisali  potrebno je zadovoljiti određene uslove. Uvek se treba posavetovati sa profesionalcem ukoliko imate bilo kakvu dilemu vezanu za njihovo korišćenje ili održavanje.  Saznaj više… 

Ne dozvolite sebi da postanete deo statistike srpskih vatrogasaca! Redovno koristite usluge dimničara!

Čist dimnjak ne gori! Neodržavanje dimnjaka ili korišćenje neprikladnog goriva dovodi do taloženja katrana na zidovima dimnjaka koji zajedno sa vatrom iz ložišta predstavlja veliki rizik po izbijanje požara. Međutim, nije vatra jedina opasnost pri izbijanju požara. Veliki procenat smrtnih slučajeva nastalih u požaru su izazvani trovanjem ugljen monoksidom.

Cena redovnog održavanja dimnjaka je zanemarljiva u poređenju sa materijalnom štetom koja može nastati usled izbijanja požara!

Materijalna šteta nastala izbijanjem požara u Vašem dimnjaku ne ogleda se samo u uništavanju vaših nepokretnosti. Vatra može zahvatiti i susedno domaćinstvo a tu su i  troškovi intervencije vatrogasnih službi. U nekim evropskim zemljama naplaćuje se izlazak vatrogasaca angažovanih za  gašenje požara u dimnjaku, ukolliko se posle intervencije ustanovi da dimnjak nije redovno održavan. U tim slučajevima i osiguravajuće kuće ne nadoknađuju štetu.

Ne budite jedni od onih koji  do kraja odlažu da pozivu dimničare.

Prepustite  održavanje dimnjaka profesionalcima, jer poverenje je dobro, sigurnost je još bolja.  Kontaktirajte nas

Eko-dim Info

Dimničari ne samo da su u godini jubileja jubileja trebali da vredno rade, već su imali i obavezu da iznova skreću pažnju svojim sugrađanima o rizicima od požara i nužnošću vođenja računa o higijeni dimnjaka...

Sertifikati

Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj je profesionalnosti...

Problemi i saveti

Brojni su problemi zbog kojih dimnjak i ložište ne rade ispravno. Ponekad su oni banalni i lako se mogu odkloniti ali u nekim slučajevima oni mogu biti veoma ozbiljni a njihovo rešavanje prestavlja ozbiljnu intervenciju...

Bezbednost

U Srbiji ljudi ne pridaju puno pažnje održavanju dimnjaka i ložišta. Pozivaju nas tek kad nešto nije u redu. Često dobijamo pozive od ljudi koji su sami pokušali da reše problem svog dimnjaka i time napravili još veći problem...