Merenja i ispitivanja

Merenje emisije dimnih gasova

U procesu sagorevanja dolazi do oslobađanja  dimnih gasova koji negativno utiču na životnu sredinu. Kako bi umanjili taj negativan uticaj neophodno je periodično vršiti ispitivanja na ložišnim uređajima merenjem emisije dimnih gasova. Kod većih postrojenja,  koja predstavljaju veću opasnost po okolinu, neophodna je konstantna kontrola dimnih gasova kako bi se nivo zagađenja održao u dozvoljenim granicama.

EKO-DIM vrši merenje dimnih emisija najsavremenim uređajima ,,pokretnim laboratorijama’’ koje pored merenja emisije dimnih gasova sa velikom preciznošću očitavaju i druge parametre poput energetske efikasnosti.

Merenje strujanja vazduha, (promaje) ventilacionog sistema

Svaki ventilacioni sistem ima ulogu da izvrši projektovanu izmenu vazduha u prostoru. Merenjem promaje ventilacijionog sistema ispitujemo njegovu funkcionalnost odnosno nivo zadovoljenja projektnog zadatka.
 
Ventilacioni sistemi se u toku eksploatacije prljaju a depoziti različitog porekla se talože na njegovim elementima: kanalima, filterima, ventilatorima, anemostatima… Česti su slučajevi ventilacionih sistema koji ne mogu izvršiti izmenu vazduha u prostoru u očekivanom kapacitetu. Uzrok toga, pored zaprljanosti sistema,  može biti i loše projektovan kapacitet ili nestručna montaža. Bez prave dijagnoze, u ovom slučaju tehničkog merenja i inspekcije, nema ni trajnog rešenja problema. Ukoliko imate problema sa Vašom ventilacijom odnosno ukoliko smatrate da ona nema odgovarajuću promaju možemo izaći na teren i izvršiti merenja.

Redovnom kontrolom ventilacionog sistema mogu se uočiti razne nepravilnosti za koje korisnik nije ni bio svestan da postoje. Nakon ispitivanja i merenja, naši stručnjaci će Vam predložiti korektivne mere za rešavanje svih nepravilnosti koje vrlo često zahtevaju minimalna ulaganja. Redovnom kontrolom i održavanjem ventilacionih sistema osiguravate kvalitet i sigurnost rada ventilacionog sistema.

U zavisnosti od konkretnog slučaja vršimo merenja na celokupnom ventilacionom sistemu, odnosno u svim relevantnim tačkama koje su nam potrebne za kompletnu analizu stanja sistema ventilacije.

Sva merenja se vrše digitalnim aparatima renomiranih svetskih proizvođača u oblasti tehničkih ispitivanja sa važećim sertifikatima. Naše stručne službe su Vam na raspolaganju 24h, 7 dana u nedelji, pozovite nas!

Eko-dim Info

Dimničari ne samo da su u godini jubileja jubileja trebali da vredno rade, već su imali i obavezu da iznova skreću pažnju svojim sugrađanima o rizicima od požara i nužnošću vođenja računa o higijeni dimnjaka...

Sertifikati

Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj je profesionalnosti...

Problemi i saveti

Brojni su problemi zbog kojih dimnjak i ložište ne rade ispravno. Ponekad su oni banalni i lako se mogu odkloniti ali u nekim slučajevima oni mogu biti veoma ozbiljni a njihovo rešavanje prestavlja ozbiljnu intervenciju...

Bezbednost

U Srbiji ljudi ne pridaju puno pažnje održavanju dimnjaka i ložišta. Pozivaju nas tek kad nešto nije u redu. Često dobijamo pozive od ljudi koji su sami pokušali da reše problem svog dimnjaka i time napravili još veći problem...