Čišćenje vodeno parne strane

Usled sagorevanja goriva u kotlu se zagreva voda ili para koja se dalje sistemom cevovoda i instalacija transportuje kroz objekat. Kao posledica toga, na unutrašnjim zidovima kotla sa vodeno parne strane se taloži depozit (kamenac) koji negativno utiče na instalacije i samu efikasnost kotla.

EKO-DIM vrši hemijsko čišćenje kotla sa vodeno parne strane. Proces se zasniva na utakanju hemijskog rastvora u kotao koji svojim delovanjem uklanja depozit na tretiranim površinama. Za najbolji efekat čišćenja pre utakanje rastvora vrši se hemijska analiza uzorkovanog kamenca kako bi se odredio najoptimalniji rastvor. Nakon čišćenja vršimo neutralizaciju kotla.

 

01
01
02
02
03
03
Eko-dim Info

Dimničari ne samo da su u godini jubileja jubileja trebali da vredno rade, već su imali i obavezu da iznova skreću pažnju svojim sugrađanima o rizicima od požara i nužnošću vođenja računa o higijeni dimnjaka...

Sertifikati

Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj je profesionalnosti...

Problemi i saveti

Brojni su problemi zbog kojih dimnjak i ložište ne rade ispravno. Ponekad su oni banalni i lako se mogu odkloniti ali u nekim slučajevima oni mogu biti veoma ozbiljni a njihovo rešavanje prestavlja ozbiljnu intervenciju...

Bezbednost

U Srbiji ljudi ne pridaju puno pažnje održavanju dimnjaka i ložišta. Pozivaju nas tek kad nešto nije u redu. Često dobijamo pozive od ljudi koji su sami pokušali da reše problem svog dimnjaka i time napravili još veći problem...