KP EKO-DIM partneri

U našem poslovanju uvek smo se trudili da gajimo dobre odnose sa našim poslovnim partnerima. Oni su između ostalog doprineli razvoju naše kompanije i upravo zbog toga smatramo ih bitnim delom našeg poslovanja.
Saradnja sa kompanijama koje su podjednako posvećene razvoju struke i inovacijama, uvek je imala za cilj još većem kvalitetu proizvoda i usluga a sve u korist zajedničkih klijenata.

Propokan pro

Osnovna privredna aktivnost kompanije Propokan pro d.o.o. Beograd, predstavlja zaštitu od požara kanala za ventilaciju i odimljavanje upotrebom ekspandirajućih premaza, u skladu sa evropskim  normama i tehničkim standardima. Pored te osnovne aktivnosti ova kompanija se bavi i poslovima vezanim za termičku zaštitu pocinkovanih čeličnih kanala i cevi, kao i poslovima sterilizacije vazduha u klimatizacionim kanalima na bazi UVC zračenja.

Kompanija Propokan Pro sastoji se od vrsnih profesionalaca iz oblasti prava, ekonomije i mašinstva, višestruko međunarodno nagrađivanih i sa iskustvom u radu u najvećim svetskim multinacionalnim kompanijama. Kompanija Propokan Pro d.o.o. kao pravni naslednik kompanije Firestop konstrukcije d.o.o.,  dobitnik je prestižnog priznanja "Global award for perfection and ideal performance", kao i priznanja "Total Quality Customer Satisfactions". Osvajanjem priznanja, kompanija je postala član međunarodne asocijacije OMAC (Otherways Management Association Club), sertifikacionog tela koje je član američkog udruženja za upravljanje kvaliteta menadžmentom.

Kompanija Propokan Pro d.o.o. je 2019. godine učestvovala u takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju, i nagrađena za najbolji proizvod u kategoriji građevinskih materijala - Propokan sistem protivpožarne zaštite ventilacionih i dimovodnih kanala.

Novi inovativni proizvod HVAC UVC kanal, kompanije Propokan Pro d.o.o. 2020. godine je prepoznat i podržan od strane Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj Republike Srbije, u okviru akcije sprečavanja širenja i suzbijanja zarazne bolesti Covid 19, „Budi i ti heroj". Svoje inovativno rešenje kompanija Propokan Pro d.o.o. je stavila na raspolaganje Republici Srbiji za vreme krize izazvane pandemijom virusa Covid-19.

Sva tri glavna proizvoda u ponudi kompanije Propokan Pro d.o.o. su zaštićena patentom kod Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.
Patentno rešenje za pronalazak pod nazivom "Protivpožarni kanal za ventilaciju i odvod dima i toplote", pravno je zaštićeno i zavedeno pod brojem 2020/6197-MP-2019/0069, objavljeno je u Glasniku intelektulne svojine Republike Srbije juna 2020. godine.

Patentna prijava za pronalazak pod nazivom "Termoizolacija klimatizacionih i ventilacionih kanala i cevovoda za toplu i hladnu vodu i vodenu paru", pravno je zaštićena i zavedena pod brojem 2020/0016.
Patentna prijava za pronalazak pod nazivom "HVAC UVC sterilizacioni kanal", pravno je zaštićena i zavedena pod brojem 2020/0017.

 

Eko-dim Info

Dimničari ne samo da su u godini jubileja jubileja trebali da vredno rade, već su imali i obavezu da iznova skreću pažnju svojim sugrađanima o rizicima od požara i nužnošću vođenja računa o higijeni dimnjaka...

Sertifikati

Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj je profesionalnosti...

Problemi i saveti

Brojni su problemi zbog kojih dimnjak i ložište ne rade ispravno. Ponekad su oni banalni i lako se mogu odkloniti ali u nekim slučajevima oni mogu biti veoma ozbiljni a njihovo rešavanje prestavlja ozbiljnu intervenciju...

Bezbednost

U Srbiji ljudi ne pridaju puno pažnje održavanju dimnjaka i ložišta. Pozivaju nas tek kad nešto nije u redu. Često dobijamo pozive od ljudi koji su sami pokušali da reše problem svog dimnjaka i time napravili još veći problem...