Inspekcija dimnjaka

Dimničari Ekodim-a stručno i tehnološki su osposobljeni za obavljanje svih vrsta inspekcije dimnjaka. U zavisnosti od korišćenja dimnjaka i ložišta primenjujemo više nivoa inspekcije.

Prva inspekcija, za novoizgrađene dimnjake

U novosagrađenim  objektima svaki dimnjak se pre priključivanja uređaja mora podvrgnuti inpekciji. Inspekcija podrazumeva kontrolu svih elementarnih karakteristika dimnjaka i konstatuje usaglašenost sa važećim propisima, tehničkim normama i standardima. Nakon inspekcije izdajemo potvrdu o ispravnosti dimnjaka.

Redovna inspekcija, pri redovnom korišćenju dimnjaka i ložišta.

Ovaj nivo inspekcije primenjujemo ukoliko nije bilo promena na ložištu i dimnjaku od predhodne inspekcije  (npr. ukoliko nije priključen drugi uredjaj na dimnjak) i ukoliko klijent ne namerava nikakve promene pri korišćenju. U ovom slučaju vršimo vizuelnu inspekciju pristupačnih delova  dimnjaka i ložišta uz korišćenje osnovog dimničarskog alata. Proveravaju se lako dostupni delovi dimnjaka sa spoljne i unutrašnje strane, kontroliše se priključak ložišta i dimnjaka. Pri ovoj inspekciji dimničar proverava postojanje naslaga zapaljivog depozita na zidovima dimnjaka.

Vanredna inspekcija, usled nastanka bilo kakvih promena

Ovaj tip inspekcije primenjujemo ukoliko su:

  • nastale neke promene na dimnjaku delovanjem spoljnih uticaja npr. ukoliko su se neki strani predmeti našli u njemu
  • nakon delovanja više sile koja bi mogla naneti strukturalna oštećenja dimnjaka
  • ukoliko su nastale promene u neposrednom okruženju dimnjaka koje mogu negativno uticati na njegov efekat
  • pri promeni ložišnog uređaja ili vrste goriva (ogreva)
  • pre priključenja novih uređaja na postojeći dimnjak

Ova inspekcija podrazumeva sve aktivnosti iz Redovne inspekcije sa detaljnijim osvrtom na određene elemente inspekcije u zavisnosti od vrste promene koja je nastala. Vanredna inspekcija pored osnovnog dimničarskog alata po potrebi se izvršava i sa uređajima za vizuelnu inspekciju (digitalna kamera za snimanje unutrašnjosti dimnjaka) ili uređajima za merenje promaje.

Nakon izvršenja bilo koje od navedenih vrsta inspekcije Ekodim izdaje Zapisnik ili potvrdu o ispravnosti dimnjaka. 

Eko-dim Info

Dimničari ne samo da su u godini jubileja jubileja trebali da vredno rade, već su imali i obavezu da iznova skreću pažnju svojim sugrađanima o rizicima od požara i nužnošću vođenja računa o higijeni dimnjaka...

Sertifikati

Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj je profesionalnosti...

Problemi i saveti

Brojni su problemi zbog kojih dimnjak i ložište ne rade ispravno. Ponekad su oni banalni i lako se mogu odkloniti ali u nekim slučajevima oni mogu biti veoma ozbiljni a njihovo rešavanje prestavlja ozbiljnu intervenciju...

Bezbednost

U Srbiji ljudi ne pridaju puno pažnje održavanju dimnjaka i ložišta. Pozivaju nas tek kad nešto nije u redu. Često dobijamo pozive od ljudi koji su sami pokušali da reše problem svog dimnjaka i time napravili još veći problem...