Filteri za dim

Prilikom sagorevanja goriva u ložištu nastaje dim koji se dimovodnim sistemom ispušta u okruženje. Emisija čestice dima, čađ i ostalih zaprljanih čestica poput mirisa, negativno utiču kako na čoveka tako i na životnu sredinu. Za razliku od ventilacionih sistema, filtracija dima je dugo bila bez pravog rešenja.

EKO-DIM kao savremena dimničarska organizacija posvetila je punu pažnju rešavanju ovog problema. Posvećenost maksimalnom zadovoljavanju potreba naših klijenata dovela nas je u priliku da prvi na ovim prostorima ponudimo klijentima rešenja za filtraciju dima iz manjih ložišta.

VODENI FILTER za peći i mala ložišta

Uređaj se koristi za peći na pelet i manje ložišne uređaje. Osmišljen je da vrši filtraciju čestica dima garež, mirise i druge nesagorene čestice uz vrlo mali utrošak energije. Unutrašnjost filtera podeljena je na sektore kroz koje je usmereno strujanje dima po površini vode.

CLEANER MINI 120

Vodeni filter MINI 120 obezbeđuje dva stepena filtracije:

  •  Vodena filtracija, strujanje dima po vodenoj površini koja spira i upija čestice čađi
  •  Fitracija aktivnim ugljem, strujanje dima kroz patron aktivnog uglja koji uklanja mirise

Za dodatno filtriranje dima, ugrađene su dve mlaznice, priključene na vodovodnu mrežu, koje raspršuju vodu. Kada se ložište pali ili gasi odnosno kada je intezivnija produkcija dima potreban je i viši stepen filtriracije što se postiže ovim mlaznicama. U normalnim okolnostima, uređaj daje dobre rezultate i bez mlaznica.

Filter je do te mere efikasan da iz njega dim izlazi bez čestica čađi i praktično bez mirisa.
Važno je napomenuti da uređaj ne poseduje ventilator već se oslanja isključivo na ventilaciju ložišnog uređaja ili promaju dimnjaka pa je vrlo bitno pravilno odrediti poziciju za montažu od strane stručno osposobljenih lica. Uređaj je predviđen za spoljnu montažu.


CLEANER MINI POWER 120

Vodeni filter MINI POWER 120 poput filtera MINI 120 namenjen je uklanjanju čestica čađi i drugih zaprljanih čestica iz dimnih gasova. Koristi se u slučajevima kada je potrebno isfiltrirati otpadne netoksične gasove pre njihovog ispuštanja u okruženje.

Primenu je našao u obradi dimnih gasova iz manjih peći, pušnica i ložišnih uređaja koji koriste drvo ili druge vrste goriva koje proizvode gust dim i čestice gareži.

Prikazani model ostvaruje dvostruko ispiranje, na površini vode unutar filtera i ispiranje kroz vodenu atmosferu koju stvaraju mlaznice. Zaprljana voda iskorišćena za filtraciju se odvodnim sistemom ispušta u kanalizaciju.

Iz filtera izlazi gas zasićen parom oslobođen karbonatnih čestica i suspendovanih nečistoća. Neprijatni mirisi se umanjuju za 60-70%.

 CLEANER MINI 120
 Tehničke karakteristike:
 Dimenzija (DxŠxV)  520x230x450 mm
 Patron aktivnog uglja      420 mm
 Težina (prazan)  5 kg
 Težina (pun)      15 kg
 Materijal  nerđajući čelik 304
 Izlazna temperatura  ~50 C°
 CLEANER MINIPOWER 120
 Tehničke karakteristike:
 Dimenzija (DxŠxV)  520x400x450 mm
 Težina (prazan)  10 kg 
 Težina (pun)      25 kg
 Materijal  nerđajući čelik 304
 Izlazna temperatura  ~50 C°
Eko-dim Info

Dimničari ne samo da su u godini jubileja jubileja trebali da vredno rade, već su imali i obavezu da iznova skreću pažnju svojim sugrađanima o rizicima od požara i nužnošću vođenja računa o higijeni dimnjaka...

Sertifikati

Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj je profesionalnosti...

Problemi i saveti

Brojni su problemi zbog kojih dimnjak i ložište ne rade ispravno. Ponekad su oni banalni i lako se mogu odkloniti ali u nekim slučajevima oni mogu biti veoma ozbiljni a njihovo rešavanje prestavlja ozbiljnu intervenciju...

Bezbednost

U Srbiji ljudi ne pridaju puno pažnje održavanju dimnjaka i ložišta. Pozivaju nas tek kad nešto nije u redu. Često dobijamo pozive od ljudi koji su sami pokušali da reše problem svog dimnjaka i time napravili još veći problem...