Politika kvaliteta

Politika kvaliteta je sastavni deo Poslovne politike preduzeća Eko-dim d.o.o.. U skladu sa našom vizijom da povećamo svoj tržišni udeo i postanemo jedna od najznačajnijih firmi u oblasti kojima se bavimo, donosim Politiku kvaliteta naše firme  koja se ogleda u primeni sledećih načela:

"KVALITET JE PUT USPEHA"

Naši korisnici traže pouzdane partnere. Znanjem i trudom moramo zadržati poverenje sadašnjih, i pridobiti poverenje budućih klijenata.

"MOTIVACIJA DOBAVLJAČA"

Postavljajući visoke zahteve pred naše dobavljače, činimo ih boljima"

"ČISTOĆA JE POLA ZDRAVLJA"

"ŠTA ŽELIŠ SEBI, ČINI I DRUGIMA"

Svojim primerom trudimo se da probudimo svest o značaju čiste i zdrave radne okoline. Smatramo da su zaštita zdravlja na radu i bezbedno radno mesto preduslovi zdravog poslovanja. Poboljšanjem kvaliteta naših usluga doprinosimo zdravijoj životnoj i radnoj sredini kako našoj tako i naših korisnika.

"UVEK NA VISINI ZADATKA"

Spremni smo da odgovorimo na postavljene zadatke ma koliko oni bili složeni. Za nas ne postoje problemi, samo izazovi. U iznalaženju rešenja otkrivamo radost.

"SVAKOGA DANA U SVAKOM POGLEDU SVE VIŠE NAPREDUJEMO"

Težimo da budemo najbolji u onome što radimo. U nastojanju da postanemo lideri na tržištu, uvodimo najsavremenije svetske tehnologije.

"LANAC JE JAK KOLIKO I NAJSLABIJA KARIKA U NJEMU"

Svaki zaposleni nam je podjednako važan. Stimulišemo kreativnost, inicijative i odgovornost prema kvalitetu. Podjednako podržavamo svakog zaposlenog u želji da se profesionalno usavršava.

"STVARAMO NERASKIDIVE VEZE"

Mi smo tim. Tim sa istim ciljem. Negujući međusobno uvažavanje, poverenje i pripadnost kolektivu, postajemo nepokolebljivi u prevazilaženju problema i ostvarivanju zajedničkih ciljeva.
Eko-dim Info

Dimničari ne samo da su u godini jubileja jubileja trebali da vredno rade, već su imali i obavezu da iznova skreću pažnju svojim sugrađanima o rizicima od požara i nužnošću vođenja računa o higijeni dimnjaka...

Sertifikati

Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj je profesionalnosti...

Problemi i saveti

Brojni su problemi zbog kojih dimnjak i ložište ne rade ispravno. Ponekad su oni banalni i lako se mogu odkloniti ali u nekim slučajevima oni mogu biti veoma ozbiljni a njihovo rešavanje prestavlja ozbiljnu intervenciju...

Bezbednost

U Srbiji ljudi ne pridaju puno pažnje održavanju dimnjaka i ložišta. Pozivaju nas tek kad nešto nije u redu. Često dobijamo pozive od ljudi koji su sami pokušali da reše problem svog dimnjaka i time napravili još veći problem...