Projektovanje, montaža, servis

Funkcija  ventilacije je da  poveća kvalitet vazduha u kuhinji sprečavajući njegovu kontaminaciju produktima termičke obrade hrane, kao što su, toplota, para, dim, miris, masnoća, štetni gasovi (kod gasnih uređaja…). Pored toga, njen uticaj na kvalitet spoljašnjeg vazduha mora da bude u granicama dozvoljenog. Dakle, pored funkcionalsnosti kuhinjska (parovučna)  ventilacija mora da zadovolji propisane zakonske i podzakonske regulative (protivpožarne, sanitarne i ekološke normative) kao i standarde (HACCP).

Osnovni parametri za dimenzionisanje kuhinjske ventilacije su:

 • veličina (kubatura) kuhinje
 • veličina termo bloka

Iz ovih parametara dobijamo količinu isparenja koju kuhinjska ventilacija treba da izvuče iz objekta, odnosno broj izmena vazduha po satu. Nakon toga se određuje ventilatora sa traženim kapacitetom. Na osnovu  toga dimenzionišu se kanali i filter sekcije, a dimenzija haube je uslovljena termo blokom ispod nje. Ovde ćemo navesti osnovne delove kuhinjske ventilacije kao i njihovu ulogu u sistemu.

 • hauba (parovuka ili roštilja), prikuplja masna isparenja iz termo bloka
 • filteri haube, prvi sistem filtracije masnoće iz isparenja
 • vertikalni i horizontalni kanali, transportuju masna isparenja
 • ventilator, obezbeđuje motornu snagu ventilacije
 • filterske sekcije, filtriraju neželjene produkte iz isparenja:
  elektrostatički filter, eliminiše masnoću
  filter sa aktivnim ugljem, eliminiše mirise
 • protivpožarna klapna, sistem zaštite od požara u kanalima

Projektovanje i montaža  mora obezbediti i nesmetano redovno servisiranje i održavanje kuhinjske ventilacije kako bi svi kriterijumi bezbednosti bili zadovoljeni za sve vreme korišćenja.

Ono što nas izdvaja od mnogih je da EKO DIM ostaje uz Vas i nakon projektovanja i montaže kuhinjske ventilacije pružajući  Vam kompletno  servisno održavanje uređaja i opreme u garantnom i vangarantnom roku. Vršimo servisiranje ventilatora, filter sekcija, izrađujemo nove žičane filtere haube, zamenjujemo fleksibilna creva i po potrebi vršimo korekciju Vašeg postojećeg sistema kako bi povećali njegovu efikasnost i zadovoljili sve propise i standarde.

Svim korisnicima naša servisna služba je dostupna 24h dnevno, 7 dana u nedelji. Termin izvođenja radova zavisi isključivo od naručioca.

Kontaktirajte nas putem call centra ili koristeći našu kontakt stranicu i rado ćemo izaći u susret svim Vašim zahtevima.

Idejna rešenja

Eko-dim Info

Dimničari ne samo da su u godini jubileja jubileja trebali da vredno rade, već su imali i obavezu da iznova skreću pažnju svojim sugrađanima o rizicima od požara i nužnošću vođenja računa o higijeni dimnjaka...

Sertifikati

Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj je profesionalnosti...

Problemi i saveti

Brojni su problemi zbog kojih dimnjak i ložište ne rade ispravno. Ponekad su oni banalni i lako se mogu odkloniti ali u nekim slučajevima oni mogu biti veoma ozbiljni a njihovo rešavanje prestavlja ozbiljnu intervenciju...

Bezbednost

U Srbiji ljudi ne pridaju puno pažnje održavanju dimnjaka i ložišta. Pozivaju nas tek kad nešto nije u redu. Često dobijamo pozive od ljudi koji su sami pokušali da reše problem svog dimnjaka i time napravili još veći problem...