Elektrostatički filter

Prilikom termičke obrade hrane u profesionalnim kuhinjama, oslobađa se velika količina isparenja i dima koji se ventilacionim sistemom transportuju van objekta. Tom prilikom dolazi do taloženja masnoća u venticionom sistemu što  u značajnoj meri povećava rizik od izbijanja požara.

Postojanje samo filtera haube nije dovoljna zaštita ventilacionog sistema od masnoće. Elektrostatički filteri su profesionalni uređaji koji imaju ulogu eliminicije masnoće iz isparenja. Uređaj se sastoji od predfiltera, jonizatora i kolektora u filter box-u. Elektrostaički filteri se prave u više modela različitih kapaciteta a u zavisnosti od potreba ventilacionog sistema mogu se i modularno postavljati. Kada se odabere odgovarajući kapacitet filtera i uz njegovo redovno održavanje stepen filtracije masoće iz isparenja iznosi i do 98%.

FEKA FND SERIJA

FEKA FND Seriju čine uređaji visokih performansi dizajniranih za filtraciju različitih nečistoća u ventilacionim sistemima.
Uređaji su posebno efikasni u filtraciji masnih isparenja u profesionalnim kuhinjama.
FEKA elektrostatički filteri značajno povećavaju nivo protivpožarne zaštite u objektima.
Modularni koncept omogućava primenu filtera FND Serije u ventiacijama svih kapaciteta.
KP EKODIM d.o.o. Beograd je ekskluzivni distributer i serviser FEKA filteskih sekcija za prostor Srbije, Crne Gore, BiH, Hrvatske, Severne Makedonije i Slovenije.

FEKA KATALOG 2019

EUROMATE  ELEKTROSTATIČKI FILTER SFE Serije

 

Pogledajte i preuzmite specifikaciju

Eko-dim Info

Dimničari ne samo da su u godini jubileja jubileja trebali da vredno rade, već su imali i obavezu da iznova skreću pažnju svojim sugrađanima o rizicima od požara i nužnošću vođenja računa o higijeni dimnjaka...

Sertifikati

Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj je profesionalnosti...

Problemi i saveti

Brojni su problemi zbog kojih dimnjak i ložište ne rade ispravno. Ponekad su oni banalni i lako se mogu odkloniti ali u nekim slučajevima oni mogu biti veoma ozbiljni a njihovo rešavanje prestavlja ozbiljnu intervenciju...

Bezbednost

U Srbiji ljudi ne pridaju puno pažnje održavanju dimnjaka i ložišta. Pozivaju nas tek kad nešto nije u redu. Često dobijamo pozive od ljudi koji su sami pokušali da reše problem svog dimnjaka i time napravili još veći problem...