Čišćenje dimno plamene strane

Kako bi kotao normalno funkcionisao neophodno ga je pred svaku grejnu sezonu pripremiti a u toku grejne sezone redovno održavati. Sagorevanjem goriva nastaju depoziti različitog porekla čijim taloženjem se umanjuje efikasnost loženja.

EKO-DIM vrši čišćenje kotlova sa dimno plamene strane i to:

  •     čišćenje dimne cevi
  •     čišćenje plamene cevi
  •     čišćenje dimnog kanala
  •     čišćenje dimnjače

U zavistnosti od tretana, uklanjanje depozita sagorevanja obavljamo na više načina:

  •     mehaničko čišćenje
  •     hemijsko čišćenje i
  •     spaljivanje

Nakon čišćenja sakupljeni depozit (čađ, gar, prašina) iz kotlova i ložišta postaje otpad čiji je tretman regulisan Zakonom o upravljanju otpadom (,,Sl. glasnik RS’’, br. 36/2009 i 88/2010).  EKO-DIM nakon čišćenja kotlova i ložišta sprovodi tretman otpada usklađen sa zakonom. EKO-DIM je ovlašćeni operater od strane Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranja za transport i skladištenja otpada iz termičkih procesa (depozit iz dimnjaka i kotlova).


Čišćenje dimno plamene strane - mehaničko

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13

Čišćenje dimno plamene strane - hemijsko

Eko-dim Info

Dimničari ne samo da su u godini jubileja jubileja trebali da vredno rade, već su imali i obavezu da iznova skreću pažnju svojim sugrađanima o rizicima od požara i nužnošću vođenja računa o higijeni dimnjaka...

Sertifikati

Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj je profesionalnosti...

Problemi i saveti

Brojni su problemi zbog kojih dimnjak i ložište ne rade ispravno. Ponekad su oni banalni i lako se mogu odkloniti ali u nekim slučajevima oni mogu biti veoma ozbiljni a njihovo rešavanje prestavlja ozbiljnu intervenciju...

Bezbednost

U Srbiji ljudi ne pridaju puno pažnje održavanju dimnjaka i ložišta. Pozivaju nas tek kad nešto nije u redu. Često dobijamo pozive od ljudi koji su sami pokušali da reše problem svog dimnjaka i time napravili još veći problem...