Projektovanje, montaža

Pri projektovanju ventilacionog sistema rešavaju se problemi vezani za kvalitet unutrašnjeg vazduha. Budući da je izmena vazduha jedini način za kvalitetan vazduh u zatvorenom prostoru, projekat ventilacije mora obezbediti funkcionalan sistem koji će vršiti cirkulaciju vazduha kroz objekat kao i njegovu zamenu sa spoljašnjim vazduhom.

Optimalna količina izmene vazduha u prostoru varira u zavisnosti od brojnih parametara od kojih je osnovni namena objekta. Pravilno isprojektovan sistem ventilacije mora zadovoljiti sve zahteve u oblasti zdravstvene, ekološke i protivpožarne zaštite.

Elemenati ventilacionog sistema su:

  •     kanali (horizontalni i vertikalni), kroz koje se  transportuje vazduh, isparenja, dim i sl.
  •     anemostati, rešetke za usis i odsis vazduha
  •     ventilatori
  •     klima komore
  •     filteri
  •     protivpožarne klapne

Pored pravilno isprojektovanog ventilacionog sistema neophodno je obezbediti i profesionalnu montažu kako bi se obezbedila maksimalna funkcionalnost sistema.

Bez obzira na veličinu i namenu objekta naš profesionalni tim isprojektovaće za Vas ventilacioni sistem a ekipa na terenu će izvršiti profesionalnu montažu uz poštovanje zahteva struke.

Ono što nas izdvaja od mnogih je da EKO-DIM ostaje uz Vas i nakon projektovanja i montaže ventilacije pružajući  Vam kompletno  servisno održavanje uređaja i opreme u garantnom i vangarantnom roku. Vršimo servisiranje ventilatora, filter sekcija i po potrebi vršimo korekciju postojećeg sistema kako bi povećali njegovu efikasnost i kako bi ga uskladili sa propisima i standardima. Pored toga EKO-DIM naprednom robot tehnologijom vrši  redovno održavanje ventilacije (čišćenje i dezinfekciju) kako bi ventilacioni sistem bio funkicionalan za sve vreme njegove eksploatacije.

Svim korisnicima naša servisna služba dostupna je 24h dnevno, 7 dana u nedelji. Termin izvođenja radova zavisi isključivo od potreba naručioca.

Kontaktirajte nas putem call centra ili koristeći našu kontakt stranicu i rado ćemo izaći u susret svim Vašim zahtevima.

 Idejna rešenja

Eko-dim Info

Dimničari ne samo da su u godini jubileja jubileja trebali da vredno rade, već su imali i obavezu da iznova skreću pažnju svojim sugrađanima o rizicima od požara i nužnošću vođenja računa o higijeni dimnjaka...

Sertifikati

Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj je profesionalnosti...

Problemi i saveti

Brojni su problemi zbog kojih dimnjak i ložište ne rade ispravno. Ponekad su oni banalni i lako se mogu odkloniti ali u nekim slučajevima oni mogu biti veoma ozbiljni a njihovo rešavanje prestavlja ozbiljnu intervenciju...

Bezbednost

U Srbiji ljudi ne pridaju puno pažnje održavanju dimnjaka i ložišta. Pozivaju nas tek kad nešto nije u redu. Često dobijamo pozive od ljudi koji su sami pokušali da reše problem svog dimnjaka i time napravili još veći problem...