Održavanje dimnjaka

Posledica neodržavanja dimnjaka je nagomilavanje produkata sagorevanja na njegovim zidovima. Prilikom sagorevanja čvrstog goriva nastaju naslage gari koje su opasne i po ljude i po okolinu jer se njihovim taloženjem:

 •     povećava rizik od izbijanja požara
 •     povećava emisija štetnih gasova
 •     smanjuje efekat loženja

Da bi pravilno izvršavao svoje zadatke dimnjaku je potrebna nega. U zavisnosti od stanja Vašeg dimnjaka primenjujemo tri načina održavanja dimnjaka.

 •     Reodvno čišćenje dimnjaka, vršimo mehaničkim putem, čeličnom četkom na štoseru (sajli) pri čemu skidamo nataložene naslage čađi sa zidova dimnjaka. Čišćenje se može izvesti kroz vratanca na dimnjaku ili sa krova. Intervali redovnog održavanja dimnjaka uslovljeni su mnogim faktorima, ali preporuka je da se izvrši minimum jedno čišćenje godišnje.
   
 •     Spaljivanje dimjaka, je neophodno kada posle mehaničkog čišćenja ostanu određene količine smole na zidovima dimnjaka. Taj proces se mora neprestano kontrolisati i može biti veoma rizičan ukoliko ga ne izvršava profesionalni dimničar.
   
 •     Odgušenje dimnjaka, primenjujemo kada postoji fizička barijera u dimnjaku koja se mora ukloniti. U dimnjaku se  mogu naći komadi građevinskog materijala (cigla, crep, malter) ili prirodnog materijala (lišće i grane koje nanese vetar) ili gnezda manjih životinja (pčela, stršljena, ptica). Odgušenje dimnjaka ponekad zahteva ozbiljnu intervenciju dimničara.

  Prepustite održavanje vašeg ložišta i dimnjaka dobro opremljenoj profesionalnoj dimničarskoj službi sa dugogodišnjim iskustvom. Kontaktirajte nas!

  Eko-dim Info

  Dimničari ne samo da su u godini jubileja jubileja trebali da vredno rade, već su imali i obavezu da iznova skreću pažnju svojim sugrađanima o rizicima od požara i nužnošću vođenja računa o higijeni dimnjaka...

  Sertifikati

  Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj je profesionalnosti...

  Problemi i saveti

  Brojni su problemi zbog kojih dimnjak i ložište ne rade ispravno. Ponekad su oni banalni i lako se mogu odkloniti ali u nekim slučajevima oni mogu biti veoma ozbiljni a njihovo rešavanje prestavlja ozbiljnu intervenciju...

  Bezbednost

  U Srbiji ljudi ne pridaju puno pažnje održavanju dimnjaka i ložišta. Pozivaju nas tek kad nešto nije u redu. Često dobijamo pozive od ljudi koji su sami pokušali da reše problem svog dimnjaka i time napravili još veći problem...