Kuhinjska ventilacija

Sistem masne ,,parovučne’’ ventilacije je sastavni  deo svake kuhinje u restoranima, hotelima ili bilo kojim drugim kuhinjama u kojima se vrši priprema hrane za veći broj ljudi. Dobar, fukcionalan ventilacioni sistem je podjednako važan koliko i kvalitetna opreme za kuvanje.

Kuhinjska ventilacija ima ulogu da u procesu termičke obrade namirnica, sva masna isparenja koja se tom prilikom oslobađaju odvuku odnosno transportuju van prostorije najbržim putem.

Elementi koji čine sistem kuhinjske ventilacije su:

  •     hauba (parovuka ili roštilja)
  •     filteri haube
  •     kanali za transport masnih isparenja
  •     protivpožarna klapna
  •     ventilator
  •     filteri za eliminaciju masnoće elektrostatički filter
  •     filteri za eliminaciju mirisa filter sa aktivnim ugljem
Eko-dim Info

Dimničari ne samo da su u godini jubileja jubileja trebali da vredno rade, već su imali i obavezu da iznova skreću pažnju svojim sugrađanima o rizicima od požara i nužnošću vođenja računa o higijeni dimnjaka...

Sertifikati

Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj je profesionalnosti...

Problemi i saveti

Brojni su problemi zbog kojih dimnjak i ložište ne rade ispravno. Ponekad su oni banalni i lako se mogu odkloniti ali u nekim slučajevima oni mogu biti veoma ozbiljni a njihovo rešavanje prestavlja ozbiljnu intervenciju...

Bezbednost

U Srbiji ljudi ne pridaju puno pažnje održavanju dimnjaka i ložišta. Pozivaju nas tek kad nešto nije u redu. Često dobijamo pozive od ljudi koji su sami pokušali da reše problem svog dimnjaka i time napravili još veći problem...