Filteri za dim i isparenja

Za nesmetan i funkcionalan rad svakog ventilacionog sistema u kuhinji neophodno je postojanje filtera, filter sekcija ili filter boksova.

U zavisnosti od tipa, filteri imaju ulogu da eliminišu, apsorbuju produkte isparenja koji nastaju u procesu terimičke obrade hrane.

Filteri haube

Prvi  sistem filtracije se vrši već na haubi parovuka ili roštilja. Žičani filteri haube apsorbuju određenu količinu masnoće iz isparenja i time umanjuju nivo masnoće koji ulazi u sistem ventilacije, kanale, ventilator i dalje u etar. U zavisnosti od izrade postoji više vrsta ovih filtera sa određenim brojem slojeva.

Ekodim, izrađuje sve tipove žičanih filtera haube parovuka ili roštilja po narudžbini u željenim dimenzijama.

Elektrostatički filter

Postojanje filtera haube nije dovoljna zaštita ventilacionog sistema od masnoće. Elektrostatički filter je profesionalan uređaj koji ima ulogu eliminisanja masnoće iz isparenja. Uređaj se sastoji iz elektronskog dela i više slojeva filtera koji su smešteni u filter box. U zavisnosti od kapaciteta sistema ventilacije odnosno njene promaje, protoka elekristatički filteri se izrađuju u više kapaciteta. Kada se filter pravilno dimenzioniše i redovno održava stepen filtracije iznosi i do 98%. Potreba za ovim filterom je veća i zbog činjenice da eliminisanjem masnoće iz sistema se smanjuje i rizik po izbijanje požara.

Ekodim je ovlašćeni uvoznik, distributer, montažer i serviser elektrostatičkih filtera FEKA kao i brenda EUROMATE.

Filter sa aktivnim ugljem

Uloga ovog filtera sa aktivnim ugljem je eliminisanje mirisa iz procesa pripreme hrane u kuhinjama. Filter se sastoji od patrona koji su napunjeni granulama aktivnog uglja. Patroni su smešteni u filter box a njihov, broj zavisi od kapaciteta sistema ventilacije. U kombinaciji sa elektrostatičkim filterom filter sa aktivnim ugljem postiže najveći efekat filtracije. Ukoliko je postavljen bez patroni sa aktivnim ugljem će se brzo zasititi masnoćom i izgubiće efekat filtracije. U tom slučaju zamena patrona mora biti češća.

Ekodim vrši prodaju, motažu, održavanje i zamenu patrona filtera sa aktivnim ugljem. Ukoliko Vam se komšije žale na mirise iz Vaše kuhinje, obratite nam se, mi imamo rešenje.

Posedovanje filtera samo po sebi ne rešava problem ukoliko ih nepravilno i neredovno ne održavate i servisirate. Ekodim Vam nudi kompletnu servisnu podršku i čišćenje svih filtera u sistemu masne, kuhinjske ventilacije. Pozovite nas.

Vodeni filteri

Vodeni filteri se koriste za prečišćavanje dima i isparenja nastalih kao produkt sagorevanja. Osmišljeni su da eliminišu čađ, mirise, masne i druge zaprljane čestice pre ipuštanja dalje u atmosferu.

Uređaji su namenjeni za filtraciju dimovodnih sistemima malih ložišta na čvrsta goriva, peći, roštilja, pekarskih peći, pica peći i
kuhinjskih ventilacija. Efikasnost filtera je veoma visoka.

Gas zasićen parom koji izlazi iz vodenog filtera ne sadrži zaprljane čestice i praktično je bez mirisa. Koeficijent PM10¹ se umanjuje za 60%.

Ekodim je savremena i dinamična dimničarska organizacija, aktivna na polju inovacija u sferi ventilacionih sistema i filtracije dima i isparenja u ugostiteljstvu, industriji i domaćinstvima. Ukoliko imate problem sa filtracijom Vašeg ventilacionog ili dimovodnog sistema obratite nam se, a mi ćemo Vam ponuditi rešenje koje će zadovoljiti sve Vaše potrebe.
 

UV-C LAMPE

UV – C lampe su uređaji visokih performansi i predstavljaju optimalno rešenje za uklanjanje masnoća i ublažavanje mirisa iz ventilacionih isparenja u vašoj profesionalnoj kuhinji. UV- SMELL-SQ značajno povećavaju nivo protivpožarne zaštite u objektima. Uređaji se mogu implemetirati sa već postojećim filterskim sekcijama na ventilacionom sistemu.

OZONE GENERATOR

OZONE GENERATOR su uređaji visokih performansi i predstavljaju optimalno rešenje za uklanjanje masnoća i ublažavanje mirisa iz ventilacionih isparenja u vašoj profesionalnoj kuhinji. Ozon Generatori značajno povećavaju nivo protivpožarne zaštite u objektima. Uređaji se sa lakoćom nadograđuju na već postojeće sisteme ventilacije

Eko-dim Info

Dimničari ne samo da su u godini jubileja jubileja trebali da vredno rade, već su imali i obavezu da iznova skreću pažnju svojim sugrađanima o rizicima od požara i nužnošću vođenja računa o higijeni dimnjaka...

Sertifikati

Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj je profesionalnosti...

Problemi i saveti

Brojni su problemi zbog kojih dimnjak i ložište ne rade ispravno. Ponekad su oni banalni i lako se mogu odkloniti ali u nekim slučajevima oni mogu biti veoma ozbiljni a njihovo rešavanje prestavlja ozbiljnu intervenciju...

Bezbednost

U Srbiji ljudi ne pridaju puno pažnje održavanju dimnjaka i ložišta. Pozivaju nas tek kad nešto nije u redu. Često dobijamo pozive od ljudi koji su sami pokušali da reše problem svog dimnjaka i time napravili još veći problem...