UV-C

UV-C LAMPE ZA ISPARENJA I DIM IZ KOMERCIJALNIH KUHINJA

U restoranima ili industrijskim kuhinjama, tokom faze kuvanja hrane, nastaju masnoće, zagađivači i neugodni mirisi. Primenjen unutar kuhinjskih napa i aspiracionih sistema, UVSMELL-SQ značajno doprinosi minimiziranju ovih problema.

Masti su ugljenični i vodonični spojevi, sa strukturom napravljenom od složenih lanaca. Ako su masti izložene intenzivnom UV-C zračenju, one apsorbuju deo ove moćne energije, a molekuli, postavljeni u stanje više energije, postaju reaktivniji. Iz tog razloga se rekombinuju sa kiseonikom koji se nalazi u vazduhu. Ovaj proces uzrokuje određenu i trenutnu hemijsku reakciju "hladno sagorijevanje". Rezultat ove reakcije su kratki lanci organskog mirisa, kao što su ugljen dioksid (CO2), voda itd.., koji su normalno prisutni u vazduhu.

Zbog ovih razloga, tokom normalnog kuvanja isparenja filtrirana od strane UVSMELL-SQ, su sa značajno smanjenim procentom masnoće čime se umanjuje rizik od požara, ali ujedno se ograničava i rast plesni koje se obično hrane masnoćama. UV-SMELL-SQ smanjuje potrebu za čišćenjem i održavanjem aspiracijskih sistema, produžava životni vek filtera, ali, što je još važnije, nudi mogućnost sigurnog rada. UV-SMELL-SQ koristi UV-C lampe i / ili UV-C +03 (Ozon) lampe, i to je prvi uređaj na tržištu koji se može nositi sa sijalicama bez ozona, alternativno ili čak kombinovano zajedno, prema potrebe klijenata.

U takvim primenama UV snaga je često dovoljna da postigne odlične rezultate, ali ozon, koji se zadržava u vazduhu nekoliko sekundi pre nego što se pretvori u jednostavan kiseonik, maksimizira UV-C performanse. U kombinaciji sa ultra-visokom UVC snagom koju emituju UV-C sijalice, vrši se dalje oksidacija zagađivača i doprinosi uspehu smetnji dezodoriranja. Specifični materijali (IP 55) koji se koriste za vodonepropusnost UV-SMELL-SQ otporni su na visoke temperature (45/50°C) i maziva.

Model UV-C 350 UV-C 500 UV-C 700
Protok vazduha m³/h 2.500-3.500 5.000 7.500
UV-SMELL (+Oz) Bulb Amount 2-4 4-6 6-8
Dimenzije L x W x H 760 x 575 x 575 1035 x 575 x 575 1450 x 575 x 575
UV-SMELL-Bulb Type Visoka efikanost čist kvarc Visoka efikanost čist kvarc Visoka efikanost čist kvarc
UV-SMELL - (+Oz) Bulb Life Span 12.000-18.000 Hours 12.000-18.000 Hours 12.000-18.000 Hours
UV-C Buld Light Travelling Point 253,7 nm + Oz 183 Nm 253,7 nm + Oz 183 Nm 253,7 nm + Oz 183 Nm

UV-SMELL-SQ su uređaji visokih performansi i predstavljaju optimalno rešenje za uklanjanje masnoća i ublažavanje mirisa iz ventilacionih isparenja u vašoj profesionalnoj kuhinji. UV-SMELL-SQ značajno povećavaju nivo protivpožarne zaštite u objektima. Uređaji se mogu implemetirati sa već postojećim filterskim sekcijama na ventilacionom sistemu. KP EKO-DIM d.o.o. Srbija, Beograd, Cvijićeva 22, Tel: +381 (11) 2752 442, office@ekodim.rs - www.ekodim.rs

 

Eko-dim Info

Dimničari ne samo da su u godini jubileja jubileja trebali da vredno rade, već su imali i obavezu da iznova skreću pažnju svojim sugrađanima o rizicima od požara i nužnošću vođenja računa o higijeni dimnjaka...

Sertifikati

Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj je profesionalnosti...

Problemi i saveti

Brojni su problemi zbog kojih dimnjak i ložište ne rade ispravno. Ponekad su oni banalni i lako se mogu odkloniti ali u nekim slučajevima oni mogu biti veoma ozbiljni a njihovo rešavanje prestavlja ozbiljnu intervenciju...

Bezbednost

U Srbiji ljudi ne pridaju puno pažnje održavanju dimnjaka i ložišta. Pozivaju nas tek kad nešto nije u redu. Često dobijamo pozive od ljudi koji su sami pokušali da reše problem svog dimnjaka i time napravili još veći problem...