Filter sa aktivnim ugljem

Uloga ovog filtera sa aktivnim ugljem je eliminisanje mirisa iz procesa pripreme hrane u kuhinjama. Filter se sastoji od patrona koji su napunjeni granulama aktivnog uglja. Patroni su smešteni u filter box a njihov, broj zavisi od kapaciteta sistema ventilacije. U kombinaciji sa elektrostatičkim filterom filter sa aktivnim ugljem postiže najveći efekat filtracije. Ukoliko je postavljen bez patroni sa aktivnim ugljem će se brzo zasititi masnoćom i izgubiće efekat filtracije. U tom slučaju zamena patrona mora biti češća.

Ekodim vrši prodaju, motažu, održavanje i zamenu patrona filtera sa aktivnim ugljem. Ukoliko Vam se komšije žale na mirise iz Vaše kuhinje, obratite nam se, mi imamo rešenje.

Posedovanje filtera samo po sebi ne rešava problem ukoliko ih nepravilno i neredovno ne održavate i servisirate. Ekodim Vam nudi kompletnu servisnu podršku i čišćenje svih filtera u sistemu masne, kuhinjske ventilacije. Pozovite nas.

Eko-dim Info

Dimničari ne samo da su u godini jubileja jubileja trebali da vredno rade, već su imali i obavezu da iznova skreću pažnju svojim sugrađanima o rizicima od požara i nužnošću vođenja računa o higijeni dimnjaka...

Sertifikati

Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj je profesionalnosti...

Problemi i saveti

Brojni su problemi zbog kojih dimnjak i ložište ne rade ispravno. Ponekad su oni banalni i lako se mogu odkloniti ali u nekim slučajevima oni mogu biti veoma ozbiljni a njihovo rešavanje prestavlja ozbiljnu intervenciju...

Bezbednost

U Srbiji ljudi ne pridaju puno pažnje održavanju dimnjaka i ložišta. Pozivaju nas tek kad nešto nije u redu. Često dobijamo pozive od ljudi koji su sami pokušali da reše problem svog dimnjaka i time napravili još veći problem...