Čišćenje i dezinfekcija

Profesionalni tim Ekodima uz naprednu ’’Lifa Air’’ tehnologiju obavlja higijensko-zdravstvenu inspekciju i inteligentno čišćenje i dezinfekciju sistema ventilacije i klimatizacije. Ovde ćemo Vam hronološki predstaviti naš proces čišćenja.

PRIPREMA

Po dolasku, naš tim se upoznaje sa uslovima u objektu i organizuje opremu. Ukoliko je potrebno u dogovoru sa investitorom vrše se dodatni pripremni radovi.

PLANIRANJE

Određujemo sektore ventilacije koje ćemo parcijalno čistiti jer njihovim pravilnim odabirom povećavamo efikasnost samog procesa. Nakon toga pozicioniramo uređaje i obezbeđujemo prostoriju u kojoj ćemo vršiti radove.

INSPEKCIJA

Uklanjamo rešetke, anemostate i kroz njihove otvore ubacujemo robota za inspekciju. Prilikom inspekcije upoznajemo sa opštim stanjem unutrašnjosti sistema i uočavamo nivo zaprljanosti i prohodnosti.

ČIŠĆENJE

Ubacujemo robota za čišćenje kanala i krećemo sa procesom. Robot poseduje digitalnu kameru sa halogenom rasvetom pomoću koje operater na monitoru prati situaciju i upravlja kretanjem, reguliše brzinu,  smer i obrtaje četke. Istovremeno sa procesom čišćenja vrši se usisavanje  svih depozita koje četka mehanički očisti. Sav vazduh iz sektora koji se čisti putem sistema fleksibilnih creva, ventilatora i filter sekcije, filtrira i izbacuje van objekta. Pored kanala vrši se čišćenje svih rešetki i klima komora.

KONTROLA

Nakon izvršenog čišćenja ponovo ubacujemo robota u inspekciju kanala kako bi proverili efikasnost procesa.

DEZINFEKCIJA

Nakon kontrole vršimo dezinfekciju kompletnog sistema ventilacije

PRIMOPREDAJA

Objekat predajemo domaćinu sa Zapisnikom i CD izdanjem video zapisa koje je robot snimio tokom procesa.

Ekodim je jedinstven na ovim prostorima po tome što poseduje međunarodni sertifikat ,,Lifa Air’’ za Stručnjaka u održavanju sistema klimatizacije, ventilacije i grejanja (HVAC sisteme), zato ukoliko imate ventilacioni sistem kome je potrebno profesionalno čišćenje pozovite nas.

Često postavljena pitanja

 1. Šta treba investitor da obezbedi?
   - Za izvođenje ovog procesa potreban nam je priključak za električnu energiju i vodu.
 2. Da li će se isprljati prostor u kome se čisti ventilacija?
   - Ne. Prostor u kome vršimo čišćenje ventilacije ostaje čist. Proces čišćenja robot tehnologijom je zatvoren sistem, u kome se kanališe i filtrira kompletan depozit od čišćenja kanala.
 3. Da li   u procesu čišćenja i dezinfekcije koristite sertifikovana sredstva?
  - Da. Sva sredstva koja koristimo imaju sertifikate.
 4. Da li radovi mogu da se izvode u svako vreme?
  - Da. Radove izvodimo 24h dnevno, 7 dana u nedelji.
15
15
16
16
44
44
5
5
51
51
70
70
Eko-dim Info

Dimničari ne samo da su u godini jubileja jubileja trebali da vredno rade, već su imali i obavezu da iznova skreću pažnju svojim sugrađanima o rizicima od požara i nužnošću vođenja računa o higijeni dimnjaka...

Sertifikati

Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj je profesionalnosti...

Problemi i saveti

Brojni su problemi zbog kojih dimnjak i ložište ne rade ispravno. Ponekad su oni banalni i lako se mogu odkloniti ali u nekim slučajevima oni mogu biti veoma ozbiljni a njihovo rešavanje prestavlja ozbiljnu intervenciju...

Bezbednost

U Srbiji ljudi ne pridaju puno pažnje održavanju dimnjaka i ložišta. Pozivaju nas tek kad nešto nije u redu. Često dobijamo pozive od ljudi koji su sami pokušali da reše problem svog dimnjaka i time napravili još veći problem...