Beograd bez požara

Firma EKO-DIM, OPŠTE UDRUŽENJE UGOSTITELJA BEOGRADA i MEDIAPRAXIS uz pokroviteljstvo SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, započeli su ovu akciju sa ciljem smanjenja broja požara u ugostiteljskim objektima u Beogradu. Misija nam je da podizanjem nivoa svesti, kako vlasnika tako i posetioca ugostiteljskih objekata, o neophodnosti preventivnog delovanja u smanjivanju rizika po izbijanje požara povećamo broj objekata koji redovno održavaju ventilacione sisteme.

Kampanja je koncipirana tako što će se ostvariti kontinuirana saradnja između nadležnih organa i ugostitelja uz medijske aktivnosti kojim ćemo široj javnosti plasirati informacije, analize i komentare bitne za kampanju BEOGRAD BEZ POŽARA.

EKO-DIM će svim ugostiteljima davati besplatne savete i preporuke vezane za sisteme ventilacije. Svi ugostitelji koji se uključe u kampanju ostvariće popust na usluge redovnog održavanja ventilacionih sistema koje će im obezbediti naša firma.

Zvaničan portal kampanje  www.bezpozara.rs
Kontakt e-mail adresa   beograd@bezpozara.rs

 

Ugostitelji Beograda zadovoljni partnerstvom

Priznanje Eko Dimu


Opšte udruženje ugostitelja Beograda uručilo je kompaniji Eko Dim zahvalnicu za partnerstvo i doprinos u prevenciji od požara u ugostiteljskim objektima. 
Kampanja „Beograd bez požara“ dala je pozitivne rezultate, a u Eko Dimu kažu: „Nastavljamo dalje!“

Beograd, 19.novembar 2011. – Na inicijativu svojih članova i predstavnika renomiranih beogradskih restorana, Opšte udruženje ugostitelja Beograda, uručilo je Zahvalnicu kompaniji Eko Dim za partnerstvo i ukupan doprinos bezbednosti ugostiteljskih objekata u glavnom gradu.
Kampanja „Beograd bez požara“ u ugostiteljskim objektima, pokrenuta je u aprilu sa namerom da se smanji rizik od požara i pomogne ugostiteljima da na adekvatan način poštuju zakonske propise.

Pre ove kampanje, svega 50% ugostiteljskih objekata, redovno je održavalo ove sisteme na način koji predviđa zakon. Ako znamo da je procena da u Beogradu posluje preko 3.600 objekata, jasno je koliko rizičnih tačaka u gradu ima.

Za nekoliko meseci kampanje, statistika je počela da se menja, jednim delom i zahvaljujući posebnim uslovima koje je beogradskim ugostiteljima obezbedila kompanija Eko Dim.

- Smatramo da je poštovanje zakona u pogledu preventive veoma važno, jer šteta koja može da nastane prilikom izbijanja požara u ugostiteljskim objektima, višestruko prevazilazi sredstva uložena u održavanja ventilacionog sistema a o kaznama koje izriču inspekcije zbog neodržavanja sistema da i ne govorimo. Imajući u vidu trenutnu ekonomsku situaciju, kao strukovno udruženje, pokušali smo našim članovima da obezbedimo partnera koji će im omogućiti i povoljne uslove i kvalitetnu uslugu održavanja. U kompaniji Eko Dim smo pronašli pravog partnera i imamo sve bolje rezultate kampanje, ali i sve veći broj zadovoljnih članova, - kaže Nikola Dimitrijević, predsednik Opšteg udruženja ugostitelja Beograda.

U Eko Dimu kažu da ih ovo priznanje raduje, jer je potvrda dugogodišnjeg predanog rada na polju dimničarstva i usluga održavanja sistema ventilacije i klimatizacije. Takođe to je i znak da kompanija ima potencijal da stvara partnerstva u kojima se promoviše poštovanje zakona i podstiče svest o važnosti preventive u pogledu zaštite od požara u ugostiteljskim objektima. 

- Ovo priznanje nas obavezujemo da kampanju „Beograd bez požara“ nastavimo, pre svega tako što ćemo pokušati da dobijemo podršku nadležnih gradskih inspekcija, koje kontrolišu uslove u kojima rade ugostiteljski objekti, ali i Uprave za preventivu Sektora za vanredne situacije. Svi smo mi na istom zadatku i imamo isti cilj, pa je veoma važno da sarađujemo i međusobno se pomažemo kako bi u beogradskim restoranima označili „fajront“ za požare, - kaže direktor Eko Dima, Goran Miličević.

Eko-dim Info

Dimničari ne samo da su u godini jubileja jubileja trebali da vredno rade, već su imali i obavezu da iznova skreću pažnju svojim sugrađanima o rizicima od požara i nužnošću vođenja računa o higijeni dimnjaka...

Sertifikati

Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj je profesionalnosti...

Problemi i saveti

Brojni su problemi zbog kojih dimnjak i ložište ne rade ispravno. Ponekad su oni banalni i lako se mogu odkloniti ali u nekim slučajevima oni mogu biti veoma ozbiljni a njihovo rešavanje prestavlja ozbiljnu intervenciju...

Bezbednost

U Srbiji ljudi ne pridaju puno pažnje održavanju dimnjaka i ložišta. Pozivaju nas tek kad nešto nije u redu. Često dobijamo pozive od ljudi koji su sami pokušali da reše problem svog dimnjaka i time napravili još veći problem...