Vesti

Zakon o komunalnim delatnostima

Današnjim stupanjem na snagu Zakona o komunalnim delatnostima (Službeni glasnik RS br. 88/2011) određene su komunalne delatnosti i uređeni opšti uslovi i način njihovog obavljanja.

Zakon bi trebalo da omogući privatne investicije i bolje uslove za poslovanje u oblasti komunalnih usluga. Predlagač zakona je naveo da će taj propis omogućiti "transprentan" i jednostavan ulazak privatnog kapitala kroz javno-privatno partnerstvo. Pored toga, Zakon je i odredio neke nove komunalne delatnosti kao što su dimničarske usluge koje samim tim postaju obavezujuće na teritoriji cele Srbije.

Komunalne delatnosti u smislu ovog zakona su delatnosti pružanja komunalnih usluga od značaja za ostvarenje životnih potreba fizičkih i pravnih lica kod kojih je jedinica lokalne samouprave dužna da stvori uslove za obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta, obima, dostupnosti i kontinuiteta, kao i nadzor nad njihovim vršenjem.
Komunalne delatnoti su delatnosti od opšteg interesa.
Komunalne delatnosti su:

 1. snabdevanjem vodom za piće;
 2. prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda;
 3. proizvodnja i distribucija toplotne energije;
 4. upravljanje komunalnim otpadom;
 5. gradski i prigradski prevoz putnika;
 6. upravljanje grobljima i pogrebne usluge;
 7. upravljanje javnim parkiralištima;
 8. obezbeđivanje javnog osvetljenja;
 9. upravljanje pijacama;
 10. održavanje ulica i puteva;
 11. održavanje čistoće na površinama javne namene;
 12. održavanje javnih zelenih površina;
 13. dimničarske usluge;
 14. delatnost zoohigijene.
  (Član 2. Zakona o komunalnim delatnostima)


Kada je reč o dimničarskim uslugama Zakonom je definisano da ove usluge predstavljaju čišćenje i kontrolu dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja i ventilacionih kanala i uređaja. 

-  Stupanjem na snagu ovog zakona konačno smo dobili dugo očekivani zakonski okvir za reformu komunalnih delatnosti a naročito dimničarskih usluga koje se u Srbiji nisu reformisale više decenija unazad, rekao je Goran Miličević direktor EKO-DIM d.o.o. i dodaje, - Naša firma je kao članica grupacije za dimničarske usluge pri Privrednoj komori Srbije aktivno učestvovala u sastavljanju radne verzije Zakona o komunalnim delatnostima i upravo zbog toga nam je posebno drago da su se dimničarske usluge svrstale tamo gde im je i mesto, među komunalnim uslugama. Važno je istaći, da povećanjem konkurencije u obavljanju komunalnih delatnosti, kojima mogu da se bave i privredna društva poput Ekodima,  građani kao krajnji korisnici ovih usluga dobitijaju kvalitetniju uslugu po pristupačnijim cenama.

« Nazad
Eko-dim Info

Dimničari ne samo da su u godini jubileja jubileja trebali da vredno rade, već su imali i obavezu da iznova skreću pažnju svojim sugrađanima o rizicima od požara i nužnošću vođenja računa o higijeni dimnjaka...

Sertifikati

Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj je profesionalnosti...

Problemi i saveti

Brojni su problemi zbog kojih dimnjak i ložište ne rade ispravno. Ponekad su oni banalni i lako se mogu odkloniti ali u nekim slučajevima oni mogu biti veoma ozbiljni a njihovo rešavanje prestavlja ozbiljnu intervenciju...

Bezbednost

U Srbiji ljudi ne pridaju puno pažnje održavanju dimnjaka i ložišta. Pozivaju nas tek kad nešto nije u redu. Često dobijamo pozive od ljudi koji su sami pokušali da reše problem svog dimnjaka i time napravili još veći problem...